Модуль.10. Цифрові навички і політика цифровізації

Під час модуля учасники дізнаються про політики ЄС в сфері цифровізації, напрямки цифрової економіки. Будуть говорити про безпечний інтернет, захист персональних даних.

Цифровізація економіки та суспільства є одним із важливих складників обраного Україною вектору європейської інтеграції, розвитку країни загалом.

Все глибше проникнення цифрових технологій у наше життя несе багато переваг: надає можливість навчатись, працювати, розважатись, самовиражатися. Інноваційні бізнес-моделі та послуги дозволяють громадянам та бізнесу у надзвичайно зручній манері поширювати інформацію та проводити транзакції.

В Україні швидко відбувається цифрова трансформація. Всі зміни, реформи та трансформації на законодавчому рівні в цій сфері пришвидшують інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС, наближають положення національного законодавства до європейських вимог, спрощують електронну взаємодію з європейськими партнерами при веденні бізнесу.

Окрім позитивних змін, цифрова трансформація несе із собою нові виклики. Одним з них є значне сприяння поширенню протиправного контенту та послуг через онлайн-платформи. Крім того війна загострила і інші проблеми для України  і світу –  це стосується питань кібербезпеки, безпеки державних структур, захисту робочого середовища і технологій, захисту персональних даних тощо. 

Одним із найбільш активних у світі поборників безпечних та справедливих цифрових ринків та послуг виступає Європейський Союз. Зокрема, через потребу встановлювати уніфіковані правила для гравців, що діють на його ринках, тривалий час ЄС є піонером щодо встановлення правил, які впливають на розвиток цифрових ринків по всьому світу. 

Наші лектори поділяться інформацією про політики ЄС в сфері цифровізації, напрямки цифрової економіки. Розкажуть про регулювання відносин у цифровій сфері, захист прав людини у цифрову епоху, актуальні проблеми кібербезпеки тощо.

Не обрано
Цей модуль наразі відключений

Модуль Includes

  • 2 Сесії
  • 1 Матеріал
  • 1 Тест