Модуль 2. Історія Європейського Союзу та його основні інституції

З цього модулю  школярі почнуть знайомство з Європейським Союзом. Вони дізнаються про те, як з’явилася сучасна Європа, у чому полягає основна ідея створення ЄС, як розширювалися його кордони, зрозуміють в чому полягає феномен ЄС, познайомляться з відомими особистостями, які відігравали та відіграють важливу роль в діяльності Євросоюзу.

Сьогодні до складу ЄС входять 27 держав. На початку ініціативи єднання європейських країн були шість держав-членів. Вони вирішили об’єднатися після другої світової війни для того, щоб разом будувати майбутнє, яке забезпечить мир та добробут на європейському континенті. Поступово цю ідею підхопили інші країни, Євросоюз розширювався.

Унікальність ЄС полягає у тому, що всі держави-члени – хоча й залишаються суверенними та незалежними – домовилися частково поєднати свій суверенітет у тих сферах, де доцільно працювати разом.

На практиці це означає, що держави-члени ЄС делегують певні повноваження щодо ухвалення рішень спільним інституціям, які вони створили. Завдяки цьому на рівні ЄС можна демократично вирішувати питання, що становлять спільний інтерес.

Основними інститутами Євросоюзу є – Європейський Парламент, Європейська Рада, Рада ЄС, Європейська Комісія, Суд Правосуддя ЄС (СПЄС), Європейський Центральний Банк (ЄЦБ) і Рахункова Палата. Кожен із них діє в межах своїх повноважень, передбачених установчими договорами ЄС. Які їх функції? Яку роль кожен з них відіграє у діяльності ЄС?

Під час другого модуля учасники дізнаються про історію становлення Європейського Союзу, його основні інституції, їх завдання та повноваження.

Разом з нашими експертами учасники спробують розібратися в чому ж полягає феномен Європейського Союзу. Ми будемо знайомитися з головними історичними діячами, без яких ЄС не відбувся би, й тих, хто впливає на його розвиток зараз.

Не обрано
Доступно для зареєстрованих

Модуль Включає

  • 2 Сесії
  • 1 Матеріал
  • 1 Тест