Модуль 3. Складові інтеграції ЄС

Третій модуль дозволить слухачам зрозуміти, чому ЄС – це, в першу чергу, економічний союз, дізнатися, як виникла валюта євро і як вона ставала платіжною одиницею у все більшій кількості країн, як формується бюджетна політика ЄС.

У Європейському Союзі проживає приблизно 500 мільйонів громадян, це обʼєднання є одним з найпотужніших у світі, в тому числі, з економічної точки зору.

Україна задекларувала шляд до ЄС. Європейська інтеграція для нашої країни – це можливість модернізації економіки, залучення інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності національних товаровиробників, вихід на ринки ЄС тощо.

Під час цього  модуля експерти розкриють економічні аспекти європейської інтеграції, пріоритети та перспективи ЄС як економічного союзу, слухачі дізнаються як формується та ухвалюється бюджет ЄС.

Альберто Фернандес-Діес, керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні.

Надія Проскурніна, завідувачка кафедри міжнародної економіки і менеджменту ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Зеленко Василь, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та публічного управління Львівського національного університету імені Івана Франка.

Юлія Доброскок, кандидатка економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і менеджменту ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Світлана Бестужева, к.е.н., доцентка кафедри міжнародної економіки і менеджменту  Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Не обрано
Доступно для зареєстрованих

Модуль містить

  • 2 Сесії
  • 1 Матеріал
  • 1 Тест