Модуль 9. Міграція та управління кордонами

Під час модуля учасники дізнаються про міграційну політику ЄС, інтегроване управління кордонами, виклики Ковід-19 та яким чином поновлюється вільне пересування країнами ЄС.

Перед Україною постають нові виклики у сфері міграції, зокрема, питання трудової міграції та прав українських мігрантів в ЄС, проблеми неконтрольованої міграції іноземних громадян до України. Тому з’являються нові напрямки та ініціативи у сфері посилення кібербезпеки та IT-рішення у сфері інтегрованого управління кордонами.

Від ефективності управління державним кордоном залежить безпека держави, розвиток її економіки та людський потенціал. Розроблення ефективної системи управління державним кордоном сприятиме транскордонному співробітництву, збільшенню доходів державного та місцевих бюджетів, туризму та спрощенню інших форм законного руху громадян, товарів і послуг. Водночас державні кордони повинні бути закриті для всіх видів незаконної діяльності, оскільки вона загрожує стабільності держави.

Інтегроване управління кордонами – це координація і співпраця на національному та міжнародному рівнях між усіма відомствами та агенціями, причетними до питань безпеки кордону, сприяння торгівлі, що забезпечує дієве, ефективне та координоване управління з метою утримання відкритого, але добре контрольованого й безпечного кордону.

Під час модуля учасники дізнаються що таке міграційна політика, етапи її формування, сучасні безпекові загрози для кордонів ЄС, місце та роль ЄС в гарантуванні безпеки.

Під час вебінару ми будемо говорити про інтегроване управління кордонами та виклики, спричинені війною.

Обговоримо захист прав та свобод українців, які через війну перебувають в ЄС, будемо говорити про тимчасовий захист українських біженців у країнах ЄС і політики країн ЄС щодо українських біженців.

Не обрано
Доступно для зареєстрованих

Модуль Включає

  • 2 Сесії
  • 1 Матеріал
  • 1 Тест